Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Zakładu Astrofizyki

90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69
tel./fax (+48 +42) 6786431
tel./fax (+48 +42) 6783223

Konferencje i sympozja

 • ICRC - International Cosmic Ray Conference -
  Międzynarodowa (Światowa) Konferencja Promieniowania Kosmicznego
 • ECRS - European Cosmic Ray Symposium -
  Europejskie Sympozjum Promieniowania Kosmicznego
 • ISVHECRI -
  I
  nternational Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions -
  Międzynarodowe Sympozjum Oddziaływań Promieniowania Kosmicznego Wielkich Energii

22. ECRS w Turku (Finlandia), 3 - 6 sierpnia 2010Zdjęcie konferencyjne.


31. ICRC w Łodzi, 7 - 15 lipca 2009 r.


21. ECRS w Koszycach (Słowacja), 9 - 12 września 2008Karel Kudela i A.W. Wolfendale.


20. ISVHECRI w Paryżu (Francja), 1 - 6 września 200820. ECRS w Lizbonie (Portugalia), 5 - 8 września 2006Rzeka Tag.


13. ISVHECRI w Pylos (Grecja), 6 - 12 września 2004Karol Jędrzejczak i element detektora NESTOR.


19. ECRS we Florencji (Włochy), 30 sierpnia - 3 września 2004Ponte Vecchio.


Prace przedstawione na Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego "Fruhjahrstagung der Deustschen Physikalishen Gesellshaft"
(Mainz, Niemcy, 29 marca - 1 kwietnia 2004)

Mainz - Uniwersytet Jana Gutenberga.28 ICRC w Tsukubie (Japonia), 31 lipca - 7 sierpnia 2003Świątynia Toshugu w Nikko.


Prace przedstawione na 27 ICRC w Hamburgu (Niemcy),
7-15 sierpnia 2001