Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Zakładu Astrofizyki

90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69
tel./fax (+48 +42) 6786431
tel./fax (+48 +42) 6783223

Współprace


W Łodzi badania promieniowania kosmicznego prowadzi również Katedra Astrofizyki Wysokich Energii.

W zakresie badania promieniowania kosmicznego współpracujemy z zagranicznymi jednostkami badawczymi przy budowie i analizie danych eksperymentalnych. Naszymi najważniejszymi partnerami są:


W zakresie akceleratorowych badań fizyki oddziaływań współpracujemy z:
  • DESY (Hamburg, Niemcy) przy eksperymencie ZEUS,
  • Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) przy eksperymencie CELSIUS/WASA. W związku z zakończeniem działania akceleratora CELSIUS w 2005 r. współpraca przekształca się w WASA@COSY.

Bardzo cenimy sobie nieformalną współpracę z: